真空滲碳爐

真空滲碳爐

真空滲碳爐

ECM 法國製造 真空滲碳爐
  • ecm nano 目錄.png
  • eco 1299 pic.png
  • ecm oil quenching furnace pic.png
  • flex1.jpg
  • _DSC7367.jpg
詳細介紹
真空滲碳爐
真空碳氮共滲爐
ECM 全自動化生產線影片
FLEX 系列: 同一生產線同時進行氣淬火(最高20 BAR 壓力)和油淬火 (熱油或冷油)的可能性